Benefiční aukce ArtFora


Pocit potřeby alespoň občas opustit virtuální prostředí internetu a osobně se setkat s přáteli a spolupracovníky, byl v říjnu 1998 důvodem uspořádání prvního "setkání s ArtForem". Součástí setkání byla výstava výtvarníků, s nimiž galerie v té době spolupracovala. Protože se dalo očekávat, že hosté budou mít zájem některá z vystavených děl získat, byla do programu zařazena aukce s tím, že případný výtěžek bude věnován CENTRU PARAPLE.

Poté, co Marek Eben celou výstavu vydražil za 350 000 korun, čímž mnohonásobně překročil i ty nejoptimističtější odhady, bylo rozhodnuto - každoroční benefiční aukce se staly součástí práce galerie.

Prostřednictvím dvaceti jedné doposud (2019) uspořádaných aukcí byla získána částka

13 542 300,- Kč

Za ochotu pomáhat potřebným ArtForum děkuje:

  • výtvarníkům, s nimiž má čest spolupracovat
  • společnosti ICZ a.s.
  • sklárně AJETO
  • a lidem, ochotným pomáhat potřebným
projekt Můj nový život
projekt Můj nový život
2020, 2018, 2017, 2016, 2015

Léčebna zrakových vad - Dvůr Králové nad Labem
Léčebna zrakových vad - Dvůr Králové nad Labem
2019


Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007

Mateřinka Barevný svět dětí Pomozte dětem
Mateřinka
2008, 2005, 2002

Barevný svět dětí
2006

Pomozte dětem
2004, 2001

Divadlo '99 Národ dětem Centrum Paraple
Divadlo '99
2000

Národ dětem
1999

Centrum Paraple
1998