Jak to začalo

 


14. února 1997 se klub pražských výtvarníků Mánes chvěl v základech. Oslavy padesátin kamenotiskaře Tomáše Svobody probíhaly ve velmi svižném rytmu. Množstvím darů hosté oslavence doslova zasypali. K prezentům charakteru ryze duchovního patřila například multimediální scénická féerie Rohovín Čtverrohý, akční vlastenecké drama odehrávající se na česko-americkém pomezí, nastudované pro tuto příležitost Grafičankou a Grafothálií, uměleckými spolky múzicky zdatných výtvarníků z Prahy a okolí. U nohou oslavence se ovšem objevily i dary ryze pragmatické: francouzské hole, skleněný bažant, dětské pleny Pampers... Mezi tím vším také dopis s následujícím textem:

Starý kamaráde,
   dlouho jsme přemýšleli, jak důstojně uctít Tvůj požehnaný věk a rozptýlit mraky, obtěžkané chmurnými vyhlídkami blížícího se stáří. Přes počáteční nejistotu a tápání jsme k rozhodnutí nakonec dospěli. Uvědomili jsme si totiž, jak neblahý vliv má Tvoje vrozená skromnost a pracovitost na obecný vývoj umění. Ne často se stává, že Guru vymění obdiv a úctu davu za úmornou dřinu v kasematech podzemní tiskárny. Podobný čin je symbolem velikosti ducha, vůle a tvůrčí potence mistra. Takové velikány je třeba uctívat a stavět na piedestal. Z tohoto důvodu jsme došli k následujícímu rozhodnutí: Dost bylo ukrývání mistra, dost bylo falešného studu a skromnosti! Půjdeš tam, kam patříš - do světa! Dovolili jsme si vybrat 12 grafik, které vznikly ve Tvé dílně, doplnili je několika průvodními větami, a zítra, přesně ve 12 hodin otevřeme bránu sítě sítí a pošleme Tě na cestu kolem světa. Z domovského Indiga v Malešicích vyrazíš směrem přes Vinohrady a Dejvice do Haagu. Pak už bude záležet na osudu, kam Tě cesty Internetu zavanou. Věříme, že Tvoje pouť bude úspěšná a Ty se vrátíš jako vítěz, ověnčen poctami, které skutečnému mistru náleží.

Šťastnou cestu přeje Zdeněk Jirkovec
a Softwarové Aplikace a Systémy


16. února byl soubor grafik Svobodovy dílny vložen do Internetu a odeslán podle původního plánu. Po necelých dvou měsících se přání šťastné cesty stalo skutkem. Putování získalo natolik příznivý ohlas, že se Svoboda s Jirkovcem rozhodli spojit mnohaleté zkušenosti litografického ateliéru se špičkovou technologií a možnostmi softwarového domu. Vznikla galerie, jejímž cílem je vytvářet a protřednictvím Internetu prezentovat portréty českých výtvarníků doma i v zahraničí. Nechme se překvapit, zda další osudy galerie budou stejně úspěšné jako její počinek.