Časté otázky


Co je ArtForum?

Nejprve žert (historie vzniku ArtFora), poté snaha zjistit do jaké míry je české umění schopné na internetu zaujmout, v současné době virtuální galerie 50 významných grafiků, fotografů, sklářů a sochařů, snažící se upozornit na fakt, že nové informační technologie nabízejí nové možnosti prezentace výtvarného umění.

Kde a jak je možné ArtForum navštívit?

ArtForum je galerie virtuální, nelze ji tudíž navštívit jinak než zadáním příslušné adresy (www.gallery.cz) na klávesnici počítače. O osobní styk s uměleckými díly nebo švarnou galeristkou je návštěvník ochuzen, ovšem nikdy nenarazí na zamčené dveře, má možnost prohlížet expozici, která by se do žádné "reálné" výstavní síně nevešla (cca 2 000 děl) a přitom je lhostejné, zda právě sedí u monitoru počítače ve Zlámané Lhotě nebo v Paříži. Komunikovat s galerií je možné prostřednictvím "Knihy hostů" nebo e-mailu.

Co jsou benefice ArtFora?

Stalo se tradicí, že jedenkrát v roce galerie opustí virtuální prostředí internetu, aby v prostředí "reálném" pozdravila přátele a poděkovala spolupracovníkům a příznivcům. Součástí těchto výročních setkání se staly výstavy a dražby děl výtvarníků, s nimiž má galerie čest spolupracovat. Tímto způsobem ArtForum zorganizovalo 7 benefičních aukcí, jejichž výsledkem je více než 5 milionů korun na kontech potřebných. (viz. benefiční aukce)

Lze vystavená umělecká díla koupit?

Přestože smyslem činnosti ArtFora je především prezentace současného českého umění, vybraná díla některých výtvarníků lze prostřednictvím galerie koupit. Seznam výtvarníků a popis formy prodeje najdete pod odkazem "Prodej" v horní liště domovské stránky galerie. U každého "volného" díla opět najdete tlačítko "Prodej" s příslušným popisem. ArtForum vystavená díla nevlastní. V případě zájmu osobně kontaktuje výtvarníka a objednané dílo zájemci buď zašle na dobírku nebo zajistí možnost osobního převzetí v centru Prahy.

Je možné se na činnosti galerie osobně podílet?

Pokud má návštěvník galerie zájem podílet se na sestavení reprezentativní kolekce ArtFora, v níž je každý autor zastoupen třemi nejzajímavějšími pracemi, vyplní a odešle hlasovací formulář, který je součástí každého exponátu. Takto lze body (1-10) ohodnotit libovolný počet děl kterékoli autora. Výsledky hlasování jsou aktualizovány a archivovány v pořadí, v jakém profily jednotlivých výtvarníků vznikaly (viz. Hlasování)

Kdo za galerii stojí, kdo ji podporuje?

  • Zdeněk Jirkovec - "otec zakladatel", autor myšlenky a první podoby založení virtuální galerie, předseda představenstva společnosti ICZ a.s.

  • Tomáš Svoboda - známý pražský kamenotiskař, mistr uměleckých řemesel, druhý z "otců zakladatelů"

  • Petr Kraus - ředitel projektu a organizátor všeho, co s ArtForem souvisí

  • Hynek Olchava - grafik, pečující o to, aby vše dobře vypadalo a správně fungovalo

  • ICZ a.s. - generální partner projektu

  • a pět desítek výtvarníků, jejichž tvorba je základem nečekaně příznivé odezvy domácí i zahraniční veřejnosti