Zdeněk Jirkovec

lodní a letecký konstruktér,
lyžař, jachtař, matematik,

předseda představenstva společnosti
ICZ a.s.
Podpis Zdeňka Jirkovce


Narozen 24. května 1953 v Praze

1953-59

Prožívá šťastné dětství v prostředí poněkud traumatizovaném faktem, že chlapec v šesti letech váží pouhých patnáct kilo.

1968-72

V průběhu gymnazijních studií lze v životě a práci mladého muže sledovat výrazné stavitelské, konstrukční a vývojové aktivity.

září 1970

V hračkářství koupený model člunu, zvětšený v poměru 1:25, se stává předlohou motorovému kluzáku Pantofel (Crescent 45k, 90 km/hod), ohromujícího Pražany nevídanými jízdními kousky

červen 1971

Při průjezdu kolem Císařské louky se Pantofel stává zcela nezvladatelným a konstruktér jej rychle a navždy opouští.

červenec 1971

Jsou zahájeny přípravy stavby kajutované plachetnice. Osvědčený způsob (získání původního modelu v oddělení dětského zboží), je použit i v tomto případě. Představa plachetnice (6 m délka, 1,5 m šířka, 6 m výška stožáru) dostává po několika měsících reálné obrysy.

květen 1972

Křest a první plavba plachetnice Létající Pepa (Flying Joseph) jsou na Malé Straně očekávány s netrpělivostí. Vzhledem k tomu, že výrobce hraček nepovažoval za nutné opatřit model lodi kýlem, je i Pepa o tento konstrukční prvek ochuzen. To je důvod, proč je slavnostní křest poněkud zkalen faktem, že krátce po rozvinutí plachet se loď převrací a posádka potupně plave mezi Karlovým a Mánesovým mostem.

srpen 1972

Stokilová litinová deska, upevněná na dno lodi, řeší nestabilitu bezezbytku. Po úpravě se ovšem zásadně mění ponor plachetnice, s níž nelze překonat modřanské mělčiny a doplout do hlubokých vod přehradních nádrží. Pepa je proto prodán skupině dobrodruhů, kteří na upozornění existujícího problému reagují slovy: "Na moře se nejezdí přes Modřany a odplouvají směrem na Hamburk, aby již nikdy více nebyli spatřeni."

1972-77

V době vysokoškolských studií se Jirkovec stává úspěšným reprezentantem matematicko-fyzikální fakulty ve sjezdu na divoké vodě (kategorie C2) a v alpském lyžování. Ovšem i v této době jeho konstrukční pud bdí.

leden 1974 Ze šusťákoviny a násad na košťata vyrábí jedno z prvních rogal v Československu. Letové vlastnosti zařízení, nesoucí jméno Black Vogel, jsou testovány na Zlatém návrší v Krkonoších. Vzhledem k jistým obavám a výhradám okolí provádí zkušební let projektant osobně. Po padesátimetrovém nájezdu se aviatik i s lyžemi skutečně odpoutává od země, ovšem proti všem aerodynamickým odhadům Vogel nestoupá zvolna vzhůru nad Krakonošovu zahrádku, ale vzedme se k mohutnému, téměř osmimetrovému skoku, aby se na jeho vrcholu otočil a letem střemhlav mrštil svým krotitelem do závějí. Některé části konstrukce objevují turisté dlouho po květnovém tání.
1974-75 Z kvalitního materiálu, původně určeného na výrobu rogal, si konstruktér šije šponovky. Model "Piero Gross" je hitem sezóny. Úspěšný posluchač matematicko-fyzikální fakulty se tak stává vyhledávaným krejčím.
1979 Nástup do výpočetního střediska ČSAD. Programátorský elév se postupně seznamuje s tajemnými zakoutími velkého programátorského provozu. Sleduje bouřlivý vývoj výpočetní techniky ve světě a chodí starším kolegům pro pivo.
1986-88 Stává se členem týmu, realizujícího úspěšný a ve své době unikátní projekt celostátního dopravního informačního systému.
duben 1989 Jmenován předsedou sdružení uživatelů OS UNIX v ČSSR.
leden 1990 Zakládá firmu Softwarové Aplikace a Systémy (SA&S).
1991 SA&S se programově orientují na vývoj komplexních informačních systémů, směřujících zejména do oblasti zdravotnictví a státní správy.
1993-97 Řada konkrétních realizací informačních systémů. Počátky spolupráce s litografickou dílnou Tomáše Svobody.
únor 1997 K 50. narozeninám Tomáše Svobody Zdenek Jirkovec připravuje portrét mistra tiskaře a zpřístupňuje jej na Internetu. Ohlas stránek je natolik příznivý, že spolu s kamenotiskařem Svobodou a dokumentaristou Petrem Krausem spojují síly a realizují projekt virtuální galerie ArtForum