Benefiční aukce
ArtForum 2000


Získaná částka 1 194 800,- Kč
Místo a datum aukce 2. 12. 2000, Národní divadlo
Licitátor Ondřej Havelka
Počet dražených děl 32
Nejvýše vydražené dílo 160 000,- Kč, "Brána do ráje", J. Rybák
Výtěžek věnován Nadace Divadlo '99

Aukční katalog

"Dokáže umění a internet opět pomoci?"

tak znělo moto 3. výročního setkání virtuální galerie s přáteli, příznivci a spolupracovníky, které se uskutečnilo 2. prosince večer v historické budově Národního divadla.

Představitelé skupiny ICZ, partneři virtuální galerie ArtForum, připomněli kulatiny, které v průběhu roku spolupracovníci galerie oslavili:

  • Adolf Born, malíř, grafik, ilustrátor - 70 let (červen)
  • Oldřich Kulhánek, autor návrhu poslední emise českých bankovek - 60 let (únor)
  • Michal Cihlář, král českého linorytu - 40 let (září)

Ondřej Havelka, moderátor večera a později také úspěšný licitátor, Jiří Stránský, prezident české pobočky PEN KLUB a Eva Žílová, zástupkyně ArtFora uvedli do Síně slávy první členy - prof. Josefa Lieslera (88), mezinárodně respektovaného malíře, grafika a ilustrátora a Zdenka Jirkovce, ředitele firmy Softwarové Aplikace a Systémy, zakladatele, duchovního otce a mecenáše galerie ArtForum.

Houslový virtuos "pirát světových pódií" Pavel Šporcl (28), v kůži a s obvyklým šátkem na hlavě, zahrál skladby Bacha, Bodorové, Milsteina a Paganiniho - skvěle, sochař Olbram Zoubek představil Nadaci Divadlo ´99 - mile, a po přestávce, během níž si hosté (cca 800) prohlédli výstavu grafik na 1. balkoně a výstavu objektů ve foyeru 1. galerie, byla zahájena ta část večera, která měla odpovědět na otázku, zda galerie dokáže opět pomoci.

Do dražby přispěli svými díly prakticky všichni spolupracovníci ArtFora. Dražená kolekce byla sestavena z 18 grafických listů, 1 fotografie (Bohdan Holomíček), výšivky a návrhu modelu (Blanka Matragi), sochy (Olbram Zoubek) a 10 skleněných objektů nejvýznamnějších představitelů české sklářské tvorby (viz Hlavní stránka ArtFora).

V průběhu večera padlo několik rekordů:

  • S grácií a noblesou vydražil Ondřej Havelka absolutně všechna díla - rekord č. 1
  • Celková částka, putující na obnovu Jiráskova divadla v Novém Bydžově, dosáhla výše 1 194 800 a o více než 100 000 Kč překonala loňský výtěžek, který byl všemi považován za nepřekonatelné maximum - rekord č. 2
  • Aukce byla ukončena místo ve 23:00 v 0:30 - rekord č. 3

Nejvýše vydraženým exponátem byl skleněný objekt "Brána do ráje" Jaromíra Rybáka (160 000 Kč), nejvýše vydraženou grafikou byla "Hra o jablko" Emmy Srncové (40 000 Kč). Pokud se vezme v úvahu, že 2/3 dražených předmětů představovaly grafiky, je výše vydražené částky uspokojivá.

ArtForu se snad podařilo upozornit na fakt, že internet je nejen významným komunikačním a informačním prostředkem s nepochybně velkou budoucností, ale i na skutečnost, že aktivity s ním související dokáží překročit rámec virtuálního prostředí a zcela reálně pomoci tam, kde je pomoci třeba. Tento fakt není nevýznamný.