Benefiční aukce
ArtForum 2001


Získaná částka 721 000,- Kč (680.000 aukce, 41.000 kasičky)
Místo a datum aukce 9. 12. 2001, Národní divadlo
Licitátor Ondřej Havelka
Počet dražených děl 35
Nejvýše vydražené dílo 80 000,- Kč, "Krychle", V. Cigler
Výtěžek věnován sbírka "Pomozte dětem!" (NROS + ČT)

Aukční katalog

9. 12. 2001 se v historické budově Národního divadla konalo 4. setkání virtuální galerie ArtForum, spojené s aukcí uměleckých děl, věnovaných výtvarníky, s nimiž galerie spolupracuje. Večer moderoval a dražbu řídil Ondřej Havelka, jemuž se podařilo vydražit 680.000 korun. Společně s částkou, kterou návštěvníci večera přispěli do kasiček, bylo vybráno 720.000. Výslednou sumu převzali zástupci sbírky "Pomozte dětem!". S koncertem "Sám se svým stínem" vystoupil přední český flétnista a jazzman Jiří Stivín, jehož interpretace a improvizace na motivy známých děl, stejně jako uvedení vlastních skladeb, sklidily velký aplaus.

Součástí večera bylo předání darů umělcům, kteří v uplynulém roce oslavili významná životní jubilea (prof. Libenský - 80, prof. Kopecký - 70, J. Matouš - 60, J. Exnar - 50. Projektem roku byla vyhlášena výstava "Deset století architektury" a do síně slávy ArtFora byli uvedeni významní sklářští výtvarníci: prof. Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová a René Roubíček.

Organizátoři večera věří, že získaná částka bude smysluplným příspěvkem sbírce, která si pozornost a přízeň veřejnosti bezpochyby zaslouží.