Benefiční aukce
ArtForum 2002


Získaná částka 1 232 290,- Kč (aukce, adresné i neadresné dary)
Místo a datum aukce 4. 12. 2002, Pražský hrad - Španělský sál a Rudolfova galerie
Moderátorka Pavla Charvátová
Licitátor Ing. Neumann (Meissner & Neumann aukční dům s.r.o.)
Počet dražených děl 41 + 2 mimo katalog
Nejvýše vydražená díla S. Libenský, J. Brychtová: "PROSTOR č. 7" - 460 000 Kč
V. Cigler: "MODRÁ PYRAMIDA" - 130 000 Kč
R. Roubíček: "ŽLUTÝ RELIÉF" - 50 000 Kč
Výtěžek obdržel Nadační fond Mateřinka - na pomoc povodněmi postiženým mateřským školám

Aukční katalog

Při příležitosti 5. výročí založení virtuální galerie ArtForum byli představeni "otcové zakladatelé"

Zdenek Jirkovec, ředitel technického rozvoje společnosti ICZ

a Tomáš Svoboda, kamenotiskař, mistr uměleckých řemesel


Galerie dodatečně pogratulovala výtvarníkům, kteří v průběhu letošního roku oslavili významná životní jubilea:

Josef Liesler (90), Miluše Roubíčková (80), René Roubíček (80), Pavel Roučka (60), Karel Demel (60), Emma Srncová (60), Jaromír Rybák (50), Petr Novotný (50), Marina Richterová (40) dohromady 570 let!


Do 1. virtuální síně slávy, jejímiž čestnými členy jsou:

Josef Liesler, grafik, malíř, ilustrátor

prof. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, sklářští výtvarníci

René Roubíček, sklářský výtvarník

byli 4. prosince 2002 uvedeni:

Olbram Zoubek, sochař

prof. Jiří Harcuba, sklářský výtvarník, rytec a medailér


Kolekce vánočních koled z celého světa, skladeb mistrů evropské klasiky a směs muzikálových melodií v podání chlapeckého sboru Boni pueri byly ozdobou 5. benefice ArtFora. Dobří chlapci vytvořili atmosféru, která pozitivně ovlivnila vlastní aukci, jejíž realizace se ujal Ing. Neumann (Aukční dům Meissner a Neumann). Organizátoři děkují všem zúčastněným a věří, že setkání alespoň dílem pomůže tam, kde je pomoci bezpochyby třeba.