Benefiční aukce
ArtForum 2004


Získaná částka 51 487,- Kč (aukce, adresné i neadresné dary)
Místo a datum aukce 8. 1. 2004, Divadlo Bez zábradlí, Praha
Výtěžek obdržel sbírka "Pomozte dětem!" (NROS + ČT)

Společnost ICZ a.s. uspořádala společně se svou virtuální galerií ArtForum na začátku ledna v prostorách Divadla Bez zábradlí již šestý benefiční večer, tentokrát podruhé ve prospěch sbírky "Pomozte dětem!". Po dnešním oficiálním otevření zapečetěné sbírkové pokladničky tak na konto pro pomoc handicapovaným a ohroženým dětem přibyla částka 51 487 Kč. Výtěžek dosavadních šesti benefičních večerů ve prospěch potřebných tak k dnešnímu dni činí 4 592 777 korun.

Organizátorem sbírky s maskotem populárního kuřete se záchranným pásem je Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Zástupkyně nadace Blanka Šrámková o benefičním večeru řekla: "Společnosti ICZ se podařilo uspořádat akci, která svou sympatickou a srdečnou atmosférou vytvořila přesně takové prostředí, jaké jsme si pro naše nadační akce při zakládání sbírky představovali. Kultivované propojení obchodních zájmů zúčastněných firem a charitativního rázu akce nám dává naději, že už i u nás se zakořenilo povědomí o potřebě pomáhat těm, kteří jsou ne vlastní vinou znevýhodněni již při samotném vstupu do života a vytvářet jim stejné šance jako jejich šťastnějším vrstevníkům."

Výtěžek z letošní, v pořadí již šesté benefice ICZ/ArtForum směřoval na podporu sbírky "Pomozte dětem!" již podruhé. Vedle představení Divadla Bez zábradlí "Sunny Boys" a aktivit ve prospěch sbírky bylo součástí slavnostního večera také zahájení výstavy z děl významných českých výtvarníků, kteří se prezentují na stránkách virtuální galerie ArtForum www.gallery.cz. Výstava potrvá v prostorách Divadla Bez zábradlí do konce ledna.