Benefiční aukce
ArtForum 2005


Získaná částka 564 400,- Kč
Místo a datum aukce 24. 2. 2005, Žofín, Praha
Licitátor Ing. Neumann (Meissner & Neumann aukční dům s.r.o.)
Počet dražených děl 38
Nejvýše vydražená díla 95.000, Jan EXNAR, COR, skleněná tavená plastika

90.000, Olbram ZOUBEK, STUDIE ZAHRADNÍ SOCHY, cínová plastika

40.000, Adolf BORN, PŘÍJEZD PŘÍBUZNÝCH, litografie

39.000, Jiří HARCUBA, SÖREN KIERKEGHARD, skleněná rytá plastika

28.000, Jan SAUDEK, GOOD BYE, JAN! kolorovaná fotografie
Výtěžek obdržel Nadační fond Mateřinka

Ve čtvrtek 24. února se v pražském paláci Žofín uskutečnil Slavnostní večer společnosti ICZ a.s. spojený s tradiční benefiční aukcí virtuální galerie ArtForum. Dražbu 38 děl významných českých výtvarníků, kteří vystavují na stránkách virtuální galerie ArtForum, vedl ing. Jan Neumann z Aukčního domu Meissner-Neumann.

Nejvyšší částkou přispěl zájemce, který vydražil skleněnou tavenou plastiku JANA EXNARA za 95 tisíc korun. Napínavou bitvu svedli dražitelé o studii zahradní plastiky OLBRAMA ZOUBKA. Z vyvolávací ceny 15 tisíc korun byla vydražena za 90 tisíc korun. Celkový výtěžek aukce představovala částka 564 400 korun. Symbolický šek předal zástupkyním Nadačního fondu Mateřinka generální ředitel společnosti ICZ a.s. Manfred Joseph.

Výtěžek dosavadních sedmi benefičních večerů ICZ/ArtForum na konta potřebných, tak překročil hranici pěti miliónů korun.

NADAČNÍ FOND MATEŘINKA se snaží přispívat k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku s důrazem na kreativitu, aktivitu, citlivost vůči jiným lidem i životnímu prostředí a upevňování významu rodiny jako nenahraditelného prostředí pro harmonický vývoj dítěte. K dalším cílům patří zvyšování úrovně předškolního vzdělávání v České republice včetně podpory mezinárodní spolupráce v této oblasti. V neposlední řadě se Mateřinka snaží přispívat ke sbližování různých etnik a kultur, a to nejen v rámci jednotné Evropy. Fond je organizátorem stejnojmenné nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení mateřských škol a předškolních zařízení v Čechách.