Benefiční aukce
ArtForum 2008


Získaná částka 761 000,- Kč
Místo a datum aukce Žofín, 6. 3. 2008
Licitátor Martin Zeman, galerie Vltavín
Počet dražených děl 32
Nejvýše vydražené dílo O. Zoubek, bronzová plastika DANA, 80 000,- Kč
Výtěžek věnován Nadační fond Mateřinka