Benefiční aukce
ArtForum 2009


Získaná částka 596 000,- Kč
Místo a datum aukce Žofín, březen 2009
Licitátor Martin Zeman (Galerie Moderna)
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo ANDĚL, Olbram Zoubek, 145 000,-Kč
Výtěžek věnován Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně