Benefiční aukce
ArtForum 2010


Získaná částka 605 000,- Kč
Místo a datum aukce Žofín, březen 2010
Licitátor Ing. Jan Neumann, (Meissner & Neumann aukční dům s.r.o.)
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo Hey Joe!, Jan Saudek, 60 000,- Kč
Výtěžek věnován Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně