Benefiční aukce
ArtForum 2011


Získaná částka 573 450,- Kč
Místo a datum aukce Žofín, březen 2011
Licitátor Ing. Jan Neumann, (Meissner & Neumann aukční dům s.r.o.)
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo Hygia - Olbram Zoubek a Mísa - Jaromír Rybák, každé za 65 500,- Kč
Výtěžek věnován Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně