Benefiční aukce
ArtForum 2012


Získaná částka 592 500,- Kč
Místo a datum aukce Žofín, březen 2012
Licitátor Ing. Jan Neumann, (Meissner & Neumann aukční dům s.r.o.)
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo Hygie III. - zlacená cínová plastika od Olbrama Zoubka za 95 000,- Kč
Výtěžek věnován Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně