Benefiční aukce
ArtForum 2014


Získaná částka 912 500,- Kč
Termín aukce březen 2014
Licitátor Ing. Jan Neumann
European Arts Investments
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo Hlubotisk Ladislava Kuklíka SAVANA za 105 000 Kč
Výtěžek věnován Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

Na více než dvojnásobek loňské částky, rekordních 912.500 korun, se vyšplhala ve čtvrtek 6. března 2014 dražba třicítky uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, pořádaná ve spolupráci galerie ArtForum a společnosti ICZ ve prospěch Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně. Akce se zároveň stala historickým milníkem, kdy součet pomoci potřebným v rámci dosavadních šestnácti ročníků benefic poprvé překonal částku deset milionů korun.

Reprezentativní prostory Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě se staly místem konání v pořadí již šestnáctého ročníku tradiční benefiční aukce společnosti ICZ a virtuální galerie uměleckých děl ArtForum. Klienti a hosté ICZ tak mohli, spolu s přáteli ArtFora a milovníky uměleckých děl, opětovně přispět svou účastí v dobročinné dražbě, která již posedmé za sebou směřovala výtěžek na konto Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

Dražila se třicítka uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, malíře a kreslíře Adolfa Borna, skláře Jaromíra Rybáka, zesnulého malíře a grafika Oldřicha Kulhánka, keramičky Šárky Radové, fotografa Jana Saudka a řady dalších. Za nejvyšší částku, 105 tisíc korun, byl vydražen lept SAVANA od Ladislava Kuklíka. Druhou v pořadí byla za 85 tisíc korun fotografie CYLINDR od Sáry Saudkové, jež byla zároveň i rekordmankou v překonání vyvolávací částky, kterou znásobila téměř dvacetkrát. A konečně na třetím místě skončil reliéfní tisk JARO od Olbrama Zoubka, který si dražitel odnesl za 65 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce ve výši 912.500 korun slavnostně předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku Zdeňkovi Bartůňkovi, zástupci Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

"Dětská mozková obrna je postižením, vyžadujícím systematickou celoživotní zdravotní péči. Jakákoliv její redukce představuje zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti takto postiženého člověka," říká Libor Novosád, předseda SDMO, a doplňuje: "Opakovaná finanční podpora donátorů je proto pro naše sdružení zásadně nezbytná. Díky ICZ tak máme každoročně pokrytu podstatnou část provozních nákladů, na které jinak nemůžeme čerpat finance z dotačních a grantových titulů."

"Letošním zájmem dražitelů o naší benefiční aukci jsem byl, stejně jako zástupci SDMO, doslova ohromen. Potřebným se tak dostává opětovné jistoty pomoci a my získáváme, kromě dobrého pocitu, i potřebnou motivaci pokračovat v dobročinné tradici i v příštích letech. Tím spíše, že během dosavadních šestnácti ročníků již úhrnná částka dosáhla 10.588.500 korun," říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.