Benefiční aukce
ArtForum 2015


Získaná částka 569 400 Kč
Termín aukce březen 2015
Licitátor Ing. Jan Neumann
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo Adolf Born
POSELSTVO S DOBRÝMI ZPRÁVAMI (litografie)
42 000 Kč
Výtěžek věnován projekt Můj nový živottisková zpráva

Aukce uměleckých děl ArtForum/ICZ vynesla 569.400 korun na podporu návratu onkologicky léčených dětí do běžného života

Reprezentativní prostory Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě se staly ve čtvrtek 26. března místem konání v pořadí již sedmnáctého ročníku tradiční benefiční aukce společnosti ICZ a virtuální galerie ArtForum. Během slavnostního večera bylo vydraženo třicet uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů. Výtěžek aukce, který dosáhl částky 569.400 korun, putuje na konto projektu Můj nový život.

Čtvrteční slavnostní večer byl v pořadí již sedmnáctým ročníkem benefiční aukce společnosti ICZ a virtuální galerie ArtForum. Klienti a hosté ICZ tak mohli, spolu s přáteli ArtFora a milovníky uměleckých děl, opětovně přispět svou účastí v dobročinné dražbě. Její výtěžek tentokrát směřuje na podporu projektu Můj nový život, který si klade za cíl usnadnit návrat onkologicky léčených dětí do běžného života.

Dražila se třicítka uměleckých děl předních českých výtvarníků a grafiků, sochaře Olbrama Zoubka, malířky Emmy Srncové, skláře Jaromíra Rybáka, zesnulého malíře a grafika Oldřicha Kulhánka, fotografů Jana Saudka a Sáry Saudkové a řady dalších. Za nejvyšší částku, 42 tisíc korun, byla vydražena litografie POSELSTVO S DOBRÝMI ZPRÁVAMI od Adolfa Borna. Druhým v pořadí byl za 36 tisíc korun unikátní dvanáctibarevný linoryt PAPRSEK od Iva Křena, a na třetím místě skončila litografie TATRA 603 od Petra Ptáčka, kterou si dražitel odnesl za 32 tisíc korun. Letošní rekordmankou v překonání vyvolávací částky se stala litografie VÍTR od Aleše Knotka, která své prvotní nacenění překonala téměř třináctkrát na konečných 30 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce ve výši 569.400 korun slavnostně předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku autorce projektu Můj nový život, dětské onkoložce MUDr. Lucii Cingrošové.

"Šance na vyléčení dětských pacientů závisí nejen na konkrétní diagnóze a současných možnostech onkologické léčby, ale také a vlastně především na jejich psychické síle a odolnosti, na rodinném a sociálním zázemí," říká dětská onkoložka MUDr. Lucie Cingrošová. "Cílem projektu Můj nový život je odbourat vžité depresivní názory naší společnosti a umožnit nový, pozitivní a optimistický náhled na onkologicky nemocné děti. Díky němu se pak lidé snáze vyvarují reakcí a výroků, které našim pacientům a jejich rodinám mohou ubližovat."

"Jsem rád, že i v letošním roce nalezli naši zákazníci a další hosté cestu pomoci potřebným. Zejména díky nim tak celková částka dosavadních sedmnácti dobročinných dražeb již dosáhla 11.127.900 korun. To je pro nás závazkem i motivací v této tradici pokračovat i do budoucna," říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s.

Součástí večera bylo též hudební vystoupení komorního souboru s netradičním nástrojovým obsazením "Rubin Quartet" a vylosování výherců benefiční tomboly, do níž přispěla sklárna AJETO třemi skleněnými objekty. Aukci licitoval prezident Asociace starožitníků Jan Neumann, večerem provázel moderátor Jan Čenský.

O projektu Můj nový život

Projekt Můj nový život vznikl v roce 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o děti léčené pro zhoubný nádor a změnit odtažitý postoj společnosti vůči onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Fotografie Kamily Berndorffové představují dětské pacienty jako statečné děti s chutí do života a s neuvěřitelně pevnou vůlí se uzdravit. Nový pozitivní náhled veřejnosti přispívá k psychické stabilitě malých pacientů a je neodmyslitelnou podmínkou jejich uzdravení.