Benefiční aukce
ArtForum 2018


Získaná částka
Termín aukce březen 2018
Licitátor Ing. Jan Neumann
Počet dražených děl 30
Nejvýše vydražené dílo
Výtěžek věnován Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT