Benefiční aukce
ArtForum 2018


Získaná částka 578 175 Kč
Termín aukce březen 2018
Licitátor Ing. Jan Neumann
Počet dražených děl 30
Výtěžek věnován Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT

Benefice ArtForum/ICZ vynesla 578.000 korun, 175 tisíc získal projekt Můj nový život

(Praha, 28. března 2018) - Tereziánský sál břevnovského kláštera v Praze se stal ve čtvrtek 22. března 2018 místem konání v pořadí již dvacáté benefiční aukce Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum. Dražilo se 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů a celý výtěžek ve výši 578.000 korun byl věnován Nadačnímu fondu ICZ. Takřka třetinu, 175.000 Kč, získal ještě v rámci slavnostního večera projekt Můj nový život, který pomáhá v návratu onkologicky léčených dětí do života. Zbývající část rozdělí Nadační fond ICZ během roku 2018 ve prospěch charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů dalším subjektům.

Dvacátý ročník benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum přinesl tradiční aukci 30 uměleckých děl od předních českých výtvarníků - malířů, grafiků, fotografů, sklářů či sochařů. Jeho cílem bylo opětovně získat prostředky na pomoc potřebným z oblasti zdravotnictví, sociální péče a dalších.

Za nejvyšší částku, 55 tisíc korun, byly shodně vydraženy skleněné broušené plastiky Pěšci z cyklu Šachovnice od Vlastislava Janáčka a skleněná tavená plastika Sefarín od Jaromíra Rybáka. Pěšci se zároveň staly i rekordmanem v překonání vyvolávací ceny, původní částka 2.600 korun byla na konci dražebního kola navýšena více než jednadvacetkrát. Na místě třetím se umístila kresba Akt od Ladislava Kuklíka, vydražená za 42 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce ve výši 578.000 korun byl věnován do Nadačního fondu ICZ. První pomoc potřebným z nově vybraných prostředků hned v rámci slavnostního večera předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku autorce projektu Můj nový život, dětské onkoložce MUDr. Lucii Hrdličkové.

"Je to již počtvrté v řadě, kdy jsme v rámci benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum získali tolik potřebné finanční prostředky k návratu našich dětských onkologických pacientů zpět do života," říká dětská onkoložka MUDr. Lucie Hrdličková, a dodává: "Své využití naleznou v rámci oblíbených sportovních, kulturních a dalších aktivit, které o takto nemocných pozitivně informují a umožňují jim šťastné začlenění se do společnosti."

"Letošní dvacátá jubilejní benefice přenesla dosavadní vybranou částku přes další pomyslnou hranici na celkovou částku 13 026 000 Kč. Ohromný dík za to patří zejména všem přátelům Skupiny ICZ, partnerům a dalším hostům, kteří pravidelně a neúnavně pomáhají dobré věci," říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s. "Kromě podpory charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, budou všechny vybrané prostředky směřovány i na rozvoj kultury, vědy a vzdělávání."

Součástí slavnostního večera bylo též hudební vystoupení souboru Puella Trio a vylosování výherců benefiční tomboly, do níž přispěla sklárna AJETO třemi skleněnými objekty. Aukci licitoval prezident Asociace starožitníků Jan Neumann, večerem provázel moderátor Jan Čenský.