Benefiční aukce
ArtForum 2019


Získaná částka 515 900 Kč
Termín aukce březen 2019
Licitátor Ing. Jan Neumann
Počet dražených děl 30
Výtěžek věnován Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem
172 000 Kč, zbytek rozdělen dalším subjektům

Dvacátý první ročník benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum přinesl tradiční aukci 30 uměleckých děl od předních českých výtvarníků - malířů, grafiků, fotografů, sklářů či sochařů. Jeho cílem bylo opětovně získat prostředky na pomoc potřebným z oblasti zdravotnictví, sociální péče a dalších.

Za nejvyšší částku, 60 tisíc korun, byly vydraženy skleněné broušené plastiky "Pěšci" z cyklu Šachovnice od Vlastislava Janáčka, které se zároveň staly i rekordmanem v překonání vyvolávací ceny, kdy původní částka 2.600 korun byla na konci dražebního kola navýšena více než třiadvacetkrát. Na druhém místě se s částkou 46 tisíc korun umístil dvaadvacetibarevný linoryt "Pes, který bedlivě naslouchal zvukům kuchyně" od Ivo Křena a třetí v pořadí se umístila s vydraženou částkou 36 tisíc korun litografie Adolfa Borna "Exotická zvířata."

Celý výtěžek aukce ve výši 516 400 korun byl věnován do Nadačního fondu ICZ. První část z nově vybraných prostředků ve výši 172 000 korun předal ještě hned v rámci slavnostního večera duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku zástupcům Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, její ředitelce Dagmar Klazarové a vrchní sestře Markétě Vatuňové.

"Jsme velmi rádi, že jsme získali tuto finanční pomoc od Nadačního fondu ICZ," říká ředitelka léčebny Dagmar Klazarová, a dodává: "Využijeme ji především k pořízení nového přístrojového vybavení na léčbu zraku, která je u malých dětí velmi důležitá, ale také k dalšímu zlepšení naší komplexní léčebné, výchovné a pedagogické péče o pacienty ve věku 3-15 let."

"Rád bych poděkoval zejména našim partnerům, hostům a všem přátelům Skupiny ICZ, díky nimž jsme mohli opět uskutečnit tradiční, tentokrát již v pořadí jednadvacátou benefiční aukci a znovu tak navýšit částku na pomoc potřebným, která letošním ročníkem poskočila na celkových 13 542 300 korun," říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s. "Kromě podpory charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou pomoc osobám se zdravotním postižením a zvláště dětem, budou všechny vybrané prostředky směřovány i na rozvoj kultury, vědy a vzdělávání."

Součástí slavnostního večera bylo též hudební vystoupení smyčcového Kvarteta Martinů. Tradičně dražil prezident Asociace českých starožitníků Jan Neumann, večerem provázel moderátor Jan Čenský.

Václav Kotyk