Benefiční aukce
ArtForum 2019


Získaná částka
Termín aukce březen 2019
Licitátor Ing. Jan Neumann
Počet dražených děl 30
Výtěžek věnován