Benefiční aukce
ArtForum 1998


Získaná částka 347 000,- Kč
Místo a datum aukce 23. 10. 1998, Novoměstská radnice v Praze
Licitátor Marek Eben
Počet dražených děl 36
Nejvýše vydražené dílo 46 000,- Kč, "Život ve spirále", O. Kulhánek
Výtěžek věnován Občanské sdružení "Paraple"

Když loni v únoru ředitel Softwarových Aplikací a Systémů Zdeněk Jirkovec vkládal do internetu portrét kamenotiskaře Tomáše Svobody netušil, co elektronický dar k padesátinám přítele způsobí. O čtyři měsíce později vznikla z "veselých stránek mistra tiskaře" virtuální galerie ArtForum, která v průběhu následujícího roku připravila a do internetu vložila dvanáct portrétů předních českých grafiků. Činnost galerie byla jak ze strany domácí, tak zejména zahraniční veřejnosti přijata nečekaně příznivě a prokázala, že české umění je schopné v prostředí světové sítě zaujmout. Z tohoto hlediska lze internet považovat za účinný a efektivní nástroj propagace české kultury. Rok zajímavé práce, příznivé výsledky a potřeba důstojného předání cen soutěže ArtForum Prix ´98 vyústily v setkání, které se konalo 23. října v prostorách pražské Novoměstské radnice.

Přípravy na slavnostní večer ArtFora provázela série drobných katastof. Skla, chránící finálovou kolekci grafických listů vesele praskala, grafiky opouštěly vymezená místa uvnitř rámů, stojany se na vyleštěné podlaze konšelského sálu hroutily jako podťaté. Když bylo postaveno podium, ozvučen sál a prostřené stoly, začala původně motivující nervozita organizátorů nabývat na intenzitě. Když zahlaholily hlasy muzikantů z Pražského pouťového orchestru, následované televizním štábem a prvními novináři, bylo jasné, že velká chvíle ArtFora přichází. Pak už to šlo ráz na ráz. Během půl hodiny se sál zaplnil k prasknutí. Kameramani vybalili Betacamy, fotografové odpálili první blesky, novináři vytáhli diktafony a organizátoři se modlili.

V 19:00 byla zahájena doposud nejvýznamnější společenská akce v historii virtuální galerie ArtForum. Profesor Koutecký, prorektor Karlovy university a předseda mezinárodní poroty ArtFora vyhlásil výsledky hlasování. Finálovou kolekci představovalo 36 grafických listů. Každého z dvanácti "kmenových výtvarníků" galerie reprezentovaly vždy tři grafiky, které v průběhu roku získaly prostřednictvím internetu nejvyšší ohodnocení. Úkolem poroty bylo vybrat vždy jeden grafický list, za který příslušný autor obdržel cenu ArtForum Prix ´98. Cenu v podobě originální litografie Miroslavy Věrčákové nazvanou "Můza hrůza aneb Umělče, polib se sám", převzalo z rukou profesora Kouteckého všech dvanáct výtvarníků. Čestné uznání poroty získali také zakladatelé galerie, Zdeněk Jirkovec a Tomáš Svoboda. Nevděčnou roli předsedy poroty zvládl profesor Koutecký s přehledem a noblesou. Za podpory Pražského pouťového orchestru vytvořil z předávání cen událost, za níž by se nemuseli stydět ani členové americké filmové akademie při udělování Oscarů.

Zajímavé, poučné a inspirativní bylo vystoupení Zdeňka Svěráka s referátem na téma "Jára Cimrman a jeho vliv na vývoj výpočetní techniky". Slavný cimrmanolog vyvrátil pochybnosti o významu a vlivu jedné z největších osobností novodobých českých dějin v oblasti výpočetní techniky. Ty se objevily poté, co vedení galerie marně hledalo uspokojivé informace o výsledcích badatelské činnosti Járy Cimrmana v oblasti internetu.

Bezprostředně po referátu Zdeňka Svěráka následovala aukce finálového souboru grafických listů. Pro zařazení aukce do programu večera rozhodly dva důvody. Jednak bylo možné předpokládat, že se mezi hosty najdou příznivci české grafiky, pro které první výtvarný soubor, sestavený výhradně prostřednictvím mezinárodní sítě internetu, může být natolik zajímavý, že lze z jejich strany očekávat zájem o získání některého exponátu. Z tohoto hlediska představovala dražba v podání Marka Ebena vhodný způsob, jak tyto požadavky uspokojit. Vedení galerie rozhodlo, že výtěžek aukce bude věnován Sdružení paraplegiků (PARAPLE) a aukce tak prověří, zda aktivity internetu jsou schopny pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Dražba skočila nadočekávání úspěšně. Marek Eben byl podle očekávání výborný, přímí účastníci aukce i "diváci" se bavili, během necelé hodiny se vydražilo 347 000 korun. Tento výsledek převyšoval i ty nejodvážnější spekulace o konečné částce.

Závěrečné pohoštění bylo koncertem firmy Golem, jejíž gastronomické kreace a způsob péče o hosty uspokojily i náročné a ostřílené gurmány. Nejen oko a ucho, ale i žaludek nakonec dostal své. Nálada byla příjemná, hudba vyhrávala a večer pomalu končil. Těsně před půlnocí okna konšelského sálu Novoměstské radnice ztemněla. Poslední hosté se rozešli a členové "realizačního týmu" ArtFora zamířili do blízké restaurace, kde s úlevou odložili okázalost a začali uvažovat o podobě vyhlašování cen ArtForum Prix ´99 i o koncepci dalších portrétů výtvarných osobností, které mohou příznivci českého umění od prosince opět v pravidelných měsíčních intervalech sledovat na stránkách virtuální galerie ArtForum.