Benefiční aukce
ArtForum 1999


Získaná částka 1 060 400,- Kč
Místo a datum aukce 5. 11. 1999, Novoměstská radnice v Praze
Licitátor Josef Vinklář
Počet dražených děl 38
Nejvýše vydražené dílo 500 000,- Kč, "Romboid", S. Libenský, J. Brychtová
Výtěžek věnován Nadace "Národ dětem"
(dětská onkologie - nemocnice Praha-Motol)


Z pozvánky...2. ročník ArtForum Prix ´99, pořádaný virtuální galerií ArtForum, SA&S a ICZ holding, se konal 5. listopadu 1999 se na Novoměstské radnici v Praze.

Dvanáct grafiků a sklářů, jejichž výstavy byly v rámci cyklu "osobnosti v síti" v průběhu letošního roku vloženy do internetu, převzalo ceny ArtForum Prix´99, Pražský pouťový orchestr připomněl významné okamžiky končícího století a v aukci, jejíž výtěžek byl věnován nadaci "Národ dětem", vydražil herec Josef Vinklář částku ve výši 1 100 000 korun.

Vydraženo bylo 29 grafických listů a devět skleněných plastik. Nejvýše vydraženým dílem (500.000) byla skleněná plastika "Romboid" (S. Libenský, J. Brychtová), z grafik lept Ladislava Kuklíka "Čtyři saxofonistky" (46.000).

Galerie ArtForum považuje za čest, že se aukce zúčastnili všichni výtvarníci, s nimiž doposud spolupracovala, a díky jejich pochopení bylo opět možné dokázat, že internet je schopen pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Galerie ArtForum si touto cestou dovoluje poděkovat:

A. Bornovi, O. Kulhánkovi, L. Kuklíkovi, K. Demelovi, Z. Netopilovi, E. Srncové, J.Kavanovi, H. Čápové, J. Lieslerovi, T. Bímovi, P. Roučkovi, J. Slívovi, M. Richterové, J. Pilečkovi, J. Hískovi (grafika), prof. M. Karlovi, D. Zámečníkové, prof. S. Libenskému, J. Brychtové, V. Ciglerovi, R. Roubíčekovi, M. Roubíčkové, B. Eliášovi, prof. V. Kopeckému, prof. J. Harcubovi a P. Novotnému (sklo)

Nejvýše oceněný exponát, prof. S. Libenský, J. Brychtová: Romboid

Nejvýše oceněný exponát,
prof. S. Libenský a J. Brychtová: "Romboid", tavené sklo