Výstava
Zpět | Home

Slovo autora
  

„Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka.“

„V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tímto symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář, ztrácející se v cárech papíru.“

„Životní situace, byť tragická, nikdy nepostrádá špetku humoru, pravda většinou velice černého. Šťastné dětičky v krabičce, cvičení podmíněného reflexu a happy birthday to you.“

Obrázky jsou na stránce uloženy ve třech velikostech.
Copyright 1997 Oldřich Kulhánek, ArtForum / ICZ a.s.
Veškerá práva vyhrazena.