Karel Demel

Karel Demel

Grafik, malíř a ilustrátor

Životopis
 

Narozen 28. února 1942, Praha

1953

Soukromé hodiny hry na pozoun, příprava ke studiu na konzervatoři

1957-63

Studium na konzervatoři v Praze (tuba, kontrabas, později pozoun). Kresby do školního časopisu Hlas konzervatoře. První pochybnosti o budoucí kariéře hudebníka. soustavné kreslení bez odborného

1963-65 Vojenská prezenční služba u posádkové hudby Milovice (první trombonista, kontrabas, zpěv). Počátek celoživotního přátelství s Jiřím Šerých.
1965 Neúspěšná přijímací zkouška na AVU, učitel hudby na LŠU, intenzivní návštěvy kurzů kreslení. Sňatek se Zdenkou Čejkovou.
1966 Neúspěšná zkouška na AVU, kurzy kreslení - Lidová akademie výtvarného umění.
1967 Neúspěšná zkouška na VŠUP
1968 Neúspěšná zkouška na VŠUP, konzultace s profesorem Janem Spurným. Po odvolání přijat jako mimořádný student do ateliéru Zdeňka Sklenáře. První pokusy o grafiku.
1970 Přestup do ateliéru ilustrace a plakátu, který převzal prof. Zdeněk Sklenář po zemřelém Jiřím Trnkovi. Výrazné působení asistenta Jiřího Anderleho. Zájem o poezii a hudbu jako o motivaci k výtvarné činnosti. Narození syna Dalibora.
1974 Ukončení studia diplomovou prací "Šest básní o lásce"
1975 První samostatná výstava v Galerii Borkowski (Hannover). Počátek spolupráce s Art Centrem a Lyrou Pragensis.
1976 Úsilí o řemeslnou dokonalost, fascinace starými rytinami.
1982 Automatická kresba, akvarely, pokusy o formální a obsahové uvolňování.
1983 Cyklus "Divadlo" - ovlivnění grafické techniky akvarelem
1986 Lept, akvatinta a kombinování technik
1992 Poitiers (Francie), studijní pobyt s mezinárodní účastí. Zájem o transpersonální psychologii a holotropní dýchání.
1993, 94 Studium v mezinárodním grafickém centru v Kasterlee (Belgie)
1995 Vedení kurzu grafiky v galerii Epreuve Artiste v Antverpách
1998 Účast na Mezinárodním malířském plenéru Pardubice