Zdeněk Netopil

Zdeněk Netopil

Grafik, malíř a ilustrátor

Životopis
 

20. června 1948, Šanov

1963-67 V letech 1963-67 studoval obor užitá grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Po maturitě se podrobil povinné vojenské službě a od roku 1969 pracoval ve Státním divadle v Brně jako malíř reklamních premiérových poutačů. V té době současně působil jako mim v Divadle na provázku.
1973

V roce 1973 byl přijat do ateliéru propagační grafiky (profesor Weidlich) na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Po absolutoriu v roce 1979 pracuje jako soukromý výtvarník pro různé podniky, agentury a vydavatelství v oborech propagační grafika, typografie, kaligrafie, knižní a časopisecká ilustrace. Těžištěm jeho současné tvorby je kresba, volná grafika a malba.