Jan Kavan

Jan Kavan

Grafik, malíř a ilustrátor

Animovaný film
 

Výtvarné návrhy a realizace pro animovaný film

1987-88 Gilgameš -námět a režie Pavel Aujezdský - (spolu s S. Kavanovou) - Krátký film - Praha
1989-90 Sladké jarní hry - námět a režie Pavel Aujezdský - (se S. Kavanovou) - Krátký film - Praha