Výstava
Zpět | Home

SLOVO AUTORA

   V tabulce systematického třídění patřím nejspiše do oddělení tzv. „hloubkařů“, to jest těch grafiků, kteří dávají přednost tisku z hloubky. V tomto oddělení je pak přihrádka s „leptaři“ a tam jsem doma.

   Přímý způsob vytváření matrice a pak i vlastní tisk je pro mne nenahraditelným tvůrčím zážitkem. Je to tvůrčí proces v pravém slova smyslu se všemi aspekty duševními i manuálními. Výtvarná představa vznáší požadavky a materiálně technická zkušenost je umožňuje zhmotňovat a při tom zpětně nabízí nové podněty pro imaginaci.

   V poslední době své tiskové desky přímo fyzicky demontují na součástky, z nichž pak v procesu několikanásobného přetisku opět sestavují kompozice. Aktéři mých příběhů se takto zbavují závislosti na pozadí a jejich nedefinovaným prostředím se stává plocha celého papíru. Tak nějak jako kaleidoskop prostřednictvím úlomku nabízím trochu nový pohled na starý svět.

   Touto metodou dosahuji takové variability forem, která odpovídá mé touze předvést obraz mnohoznačnosti výkladu smyslu lidského bytí.

Obrázky jsou na stránce uloženy ve třech velikostech.
Copyright 1998 Jan Kavan, ArtForum / ICZ a.s.
Veškerá práva vyhrazena.