René Roubíček a Miluše Roubíčková

René Roubíček
Miluše Roubíčková

Sklářští výtvarníci

Životopis
  


René Roubíček

*23. ledna 1922 v Praze
+ 29. dubna 2018 v Praze

1940-44 Studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru monumentální malby a skla (prof. Jaroslav Holeček)
1945-52 Učí na Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. Je profesorem - výtvarníkem oddělení broušeného skla. Výtvarně spolupracuje s ateliéry Uměleckého skla v Novém Boru
1949-50 Závěrečná práce a státní zkouška na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Josefa Kaplického
1952-53 Výtvarníke vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě
1952-58 Spolupracuje s Ústředním výtvarným střediskem pro průmysl skla a jemné keramiky v Praze
1953-55 Výtvarníkem ateliérů n. p. Umělecké sklo v Novém Boru
1955-65 Vedoucím výtvarníkem technicko - výtvarného střediska n.p. Borské sklo v Novém Boru
1966-68 Působí na Akademii výtvarných umění v Praze
Od 1969 pracuje jako nazávislý výtvarník. Externě spolupracuje s Crystalexem Nový Bor, Sklárnou ÚUŘ ve Škrdlovicích, s Hergiswiler Glasi ve Švýcarsku a sklárnou AJETO v Lindavě u Nového Boru

V současné době žije v Kamenickém Šenově a v Praze

 

Miluše Roubíčková - Kytková

*20. července 1922 v Praze
+ 21. srpna 2015 v Kamenickém Šenově

1941-43 Studia na škole užitého umění v Praze
1943-44 Studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Jaroslava Holečka
1945-49 Studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Josefa Kaplického v ateliéru skla a monumentální malby
od roku 1948 Externí spolupráce s firmou Lobmeyr v Kamenickém Šenově, ateliéry Uměleckého skla v Novém Boru, Ústředním výtvarným střediskem pro průmysl skla a jemné keramiky v Praze, Borským sklem Nový Bor a jeho pokračovatelem Crystalexem, Sklárnou ÚUŘ ve Škrdlovicích a Hergiswiler Glasi v Hergiswilu (Švýcarsko)

V současné době žije v Praze