Petr Kavan

Petr Kavan

sochař

Společné výstavy
 
1981 Výstavní síň Kotva, Praha, s fotografem Tarasem Kuščinským
1983

Zámek Valtice, s fotografem Pavlem Hudcem
Karlštejn, s malířkou Vlastou Dlouhou

1987 "Konfrontace", Vysočanské dvorky, Praha
1989 Staré hrady, s malířkou Vlastou Dlouhou
1990 "Česká alternativa", ÚLUV, Praha
1991

"Divadlo a loutka - česká scénografie", Galerie pod Kostí
"Les artistes a la Bastille", Espace Keller, Paříž

1993 "Analogie II", s arch. Miroslavem Šikem, Galerie Knapp, Lausanne
1998 "Příběhy", s Petrem Sísem, Oblastní galerie a muzeum Jičín
2000 "Heads and Tails", s D. Singhem Ebenezerem, Gallery The Easel, Madras, Indie