Výstava
Zpět | Home

Vyznání
Asie, moje prokletí, moje láska

Asie. Nádherný vzrušující kontinent plný života a fascinujících protikladů. Největší a nejlidnatější ze všech světadílů, který se rozprostírá téměř přes celou východní polokouli. Když na Čukotce svítá, v Malé Asii se schyluje k večeru. V rozlehlých pustých pláních severní Asie neroste ani strom a sníh zůstává ležet v úžlabinách i v létě, zatímco na jihu Asie panuje věčné léto s bujnou, sytě zelenou vegetací, korunovanou půvabnými palmami. Ač je Asie z geologického hlediska kontinentem zcela nejmladším, stala se kolébkou lidské civilizace. Tady se rodily a zanikaly národy, jejichž kultura a vynálezy podstatně ovlivnily tvář celého lidstva. Stačí zalistovat pamětí a už se z hloubi času vynoří jména prastarých kultur. Sumérové, Babyloňané, Asyřané, městské státy z povodí Indu: Mohendžodáro a Harappa, v neposlední řadě Khmérové a Číňané. V dnešní Asii začíná být poněkud těsno. Zabírá třetinu pozemské souše a žije zde kolem tří a půl miliardy lidí. Zdá se, že bohyně plodnosti je obyvatelům sličné Asie více než nakloněna. Každoročně jich přibývá čtyřicet milionů! Právě lidé Asie v celé své pestré a různorodé škále od Turecka až po Japonsko, se svými každodenními radostmi a strastmi, se svými barvitými obyčeji i slavnostmi jsou magnetem, který mě přitahuje.

Moje Asie je vůně čajových lístků a plaché úsměvy šikmookých dívek. Je to ledový vichr skučivě se prohánějící horským průsmykem v Tibetu a profukující větrovku. Vlhký dech filipínské džungle. Východ slunce na Tygřím vrchu, dotek věčnosti čišící z mohutného kamene v kjótské zahradě Daisen-in, hukot peřejí Brahmaputry, rytmus tokijské Ginzy... Je to pomalá rozmluva s čínským rolníkem na mezi rýžového pole, prach pouště vyklepávaný z fotografické brašny. Moje Asie je také propocená košile při stoupání do himálajských výšin, nesdělitelná rozkoš při ochutnávkách lahůdek na thajském trhu, bolest kyčlí po několikahodinové jízdě na slonu. I nostalgie při návratech do míst, která jsem znal a miloval a jež v průběhu let změnila svoji tvář. A ze všeho nejvíc pocit spokojenosti a satisfakce, když se mi podaří udělat fotografie, ze kterých dýchá duše Asie.

Zdeněk Thoma


Obrázky jsou na stránce uloženy ve třech velikostech.
Copyright 2002 Zdeněk Thoma, ArtForum / ICZ a.s.
Veškerá práva vyhrazena.