Aleš Lamr

Aleš Lamr

Grafik, malíř

Výstavy společné
 


1963 Divadlo za roletou, Brno
1969

Výstava mladých, ÚLUV, Praha
Obraz 69, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno
II. pražský salón, U Hybernů, Praha

1970

Výstava mladých, Mánes, Praha
Premió Joan Miró, Barcelona

1971 Premió Joan Miró, Girona
1972 Portrét mladých, Mánes, Praha
1973

Premió Joan Miró, Sevilla, Girona
Arboretum Bílá Lhota (zahradní keramika)
Výstavní síň Česká Třebová (keramika)

1974

Výběr z přírůstků, AJG, Hluboká nad Vltavou
Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (keramika)

1975

Premió Joan Miró, Pamplona, Tudela, Sangüesa
Mír 75, 30 let OSN, Slovenj Gradec

1976–77 Premió Joan Miró, Pamplona, Navarra
1977 Galerie Prizmat, Krakow
1978

VIII. bienále užité grafiky, Brno
Galerie Sonnenring, Münster

1979

Současný český kulturní plakát, Havana
Mezinárodní výstava plakátu, Litovel
České umění 1945-1975, AJG, Hluboká nad Vltavou
10 x 5 kreseb, Zámek, Valašské Meziříčí

1980

Čtyři čeští malíři, Utrecht
Výběr z přírůstků, AJG, Hluboká nad Vltavou
Současná česká kresba, Dům umění, Brno

1981

Sochy a objekty na Malostranských dvorcích, Praha
Figurální kresba a grafika, Malá skála
Mezinárodní trienále, Wroclav

1982

Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, MěKS, Sokolov
Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, MěKS, Dobříš
Lamr, Načeradský, Němec, Sopko,
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
Kresba, socha, grafika, Hájenka, Praha
X. bienále užité grafiky, Brno

1983

Výběr z přírůstků, Oblastní galerie, Olomouc
Knedlík, klub v Křenové ulici, Brno
Obrazy a sochy, Kulturní dům GONG, Praha
Nové kresby, Galerie umění, Ostrov nad Ohří
Výběr z přírůstků, Galerie umění, Karlovy Vary
Humor v cirkusovém stanu, Letenská pláň, Praha

1984

Velká kresba, Záznam o činnosti, Čtyřveší, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
60 let SUPŠ, Dům umění, Brno
Současná krajina, Oblastní galerie Liberec

1985

Velikonoce, Barevná socha, Galerie H., Kostelec nad Černými Lesy
Česká kresba 2. poloviny 20. stol., Povážská galeria, Žilina
Nachbarliche Formen, Galerie Schloss Göpmansbühl
Nachbarliche Forten, Galerie Da Bruno, Forcheim

1986

Současné české umění, Gallery Art Space, Nishinomia
Urbanita 86, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
XII. bienále užitého umění, Brno
Premió Joan Miró, Fine Arts Museum, Taipei

1987

Krajina Orlických hor, Galerie výtvarného umění, Hradec Králové
Kolekce grafiky, Národní galerie, Jiřský klášter, Praha
České umění 20. stol., AJG Hluboká nad Vltavou
Dablovky, hračky, Galerie H., Kostelec nad Černými lesy
Skleněná plastika, Vojanovy sady, Praha
III. mezinárodní výstava malé sochy, Castellanza
Art of Today, II. International exhibition, Budapest
Divadlo v pohybu, Brno

1988

Výběr z přírůstků, Národní galerie, Praha
Nejkrásnější kniha roku, PNP, Praha
České zátiší, AJG, Hluboká nad Vltavou
Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
Urbanita 88, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
Salón pražských výtvarných umělců, Bruselský pavilón, Praha
Humor 88, Krajská galerie, Hradec Králové
Humor 88, Horácká galerie výtvarného umění, Nové město na Moravě
Otevřený dialog, vysokoškolský klub, Brno
Současné čs. plakáty, Broks Hall Gallery, North Carolina
Herecký portrét, galerie umění, Karlovy Vary
Herecký portrét, Kulturní a informační středisko, Varšava

1989

Současná česká grafika, Mánes, Praha
Self Image, muzeum, Jeruzalém
Bienále plakátu, Art muzeum, Lahti
Tendence v českém sochařství 1971 - 1989, Olomouc
Keramická plastika, Vojanovy Sady, Praha
Salón užitého umění, PKJF, Praha
Salón fotografie, Bruselský pavilón, Praha
Svornost 89, Dolní Počernice
III. trienále akvarelu, Novohradská galeria, Lučenec
Bienále současné komorní plastiky, Trenčín
Tschechische Kunstlern, Galerie ABT, Weiheim
Tschechische Kunstlern, Galerie Im Hafen,Mannhaim
Tschechische Kunstlern, Galerie Rupert,Trier
Tschechische Kunstlern, Galerie Rupert, Gotingen

1990

Bienále současné komorní plastiky, Mánes, Praha
Československý listopad, Mánes, Praha
Pocta umělců J.CH., Národní galerie, Praha
Galerie Oko, Amsterdam
Exposition des Artistes Contemporains Tchécoslovaqiues, Paříž
Ostblock in uns, Galerie Tiller, Vídeň
Urbanita 90, galerie Jaroslava Frágnera, Praha
Staroměstské dvorky, Praha
Gat in de Muur, Amsterdam
Otevřený dialog, Künstlerforum, Bonn
Nové cesty kresby a grafiky, Palác kultury, Praha
Parz Kontakte, Grieskirchen
Současná česká kresba a grafika, Havana
Kontrasty, ÚLUV, Praha
Kontrasty, Dom kultúry, Bratislava

1991

Znak a Svědectví, Muzeum hlavního města Prahy
Znak a Svědectví, zámek, Kroměříž
České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století, AJG, Hluboká nad Vltavou
Keramika 91, Mánes, Praha
Společnost Kruh, Malý formát, Chodovská vodní tvrz, Praha
Situace 70-89, Dům umění, Ostrava
Šedá cihla, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
Šedá cihla, Dům umění, Opava
Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno
Situace 70-89, Galerie Frýdek-Místek
Zeichen und Zeugnis (15 umělců z Československa), München, Wiesbaden, Münster
Hořící keř, Emauzy, Praha

1992

Souvztažnosti, Dům umění, Brno
Zlevněné zboží, Ville de Rennes
Duch a světlo, Expo 92, Sevilla
České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie - Muzeum moderního umění, Praha
Duch a světlo, Galerie Sýpka, Vlkov
Galerion 92, Pálffyho palác, Praha
Trienále plakátu, Mons
Nová geometrie, Národní technické muzeum, Praha
Výběr z přírůstků, Východočeská galerie, Pardubice
Minisalón, Nová síň, Praha
Přírůstky NG 1989-92, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Česká grafika, Čs. kulturní středisko, Berlín
IV. trienále akvarelu, Novohradská galeria, Lučenec

1993

Mezinárodní výstava, Galerie Ateliér, Obecní Dům, Praha
Mezinárodní výstava akvarelu, Budapešť
Socha a hlína, Galerie výtvarného umění, Cheb
Socha a hlína, Středočeská galerie, Praha
Socha a hlína, Galerie umění, Ostrov nad Ohří
Mona Lisa, Galerie u dobrého pastýře, Brno
Interkontakt grafik, Mánes Praha
1. aukční salon výtvarníků, Karolínum , Praha
Minisalon BeuxArts Museé, Mons
Art TXEC i Eslovac Barcelona (putovní výstava po Španělsku)
Mezinárodní výstava, Galerie Atelier besed, Obecní dům, Praha
Luzná smyčka, Galerie U prstenu, Praha
Mona Lisa, Galerie J. Matičky, Litomyšl
Přírůstky 1981-92, Moravská galerie, Brno, 1. aukční salon výtvarníků, Karolinum Praha
Příběhy bez konce, Místodržitelský palác, Brno
II. ročník Salonu keramické tvorby, Č. Krumlov
Grafika členů SČUG Hollar, Paris-Epinay
5 x 10 Galerie Hollar, Praha
Příběhy bez konce, N.G. Kinského palác, Praha
Záznam nejrozmanitějších faktorů

1994

Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna pražského hradu, Praha
Pět českých keramiků, Galerie L. Finkenstein, Hamburk
Exhibition of modern Czech posters, Mons
Česká kresba 20. stol. Museum umění Olomouc
Moderní český plakát, Giku museum-Kanazawa Japonsko
Art Txec Funecion cultural Orinoco, Venezuela
Socha a hlína, Mánes, Praha
Colour in graphic art, Old Town Hall, Toruň
Art Txec, Museo de Arte contemporáno, Caracas
Grafika členů SČUG Hollar, La Gal. Parvi, Paris
Nechte na hlavě, Gal. U prstenu, Praha
Solidart 2000, Museum umění , Olomouc
International Print trienale, Krakow
Minisalon, Art and Culture center, Hollywood
Contémporary arts Center, Cincianiti
World Financial Center Court yard Gallery, New York
Trienale grafity, Krakow

1995

Minisalon, centre of Culture, Chicago
Grafika roku 1994, Maďarské kulturní středisko, Praha
Členská výstava SČUG Hollar Praha
Kresba nebo obraz, Moravská galerie Brno
Česká grafika, Mirbachov palác, Bratislava
Interkontakt grafik 95, Starom. radn. Praha
Současná česká grafika, SČUG, Hollar, Museum Bělehrad
Kresba 95, Hollar, Praha
Flintiáda, Olšany Open 95
Starozákonní motivy v čes. um., Gal. um. Roudnice nad Labem
Galerie umění Karlovy Vary
Internationale Grafik Triennale Messecentrum, Norimberg
II. aukční salón výtvarníků, Karolinum Praha
Abstraktní malba, Galerie Mag, Jabl. nad Nisou
Tschechische grafik Hollar, Galerie Himmelreich, Magdeburg
Variace pro dvě nohy, Galerie U prstenu, Praha
V. Trienále akvarelu, Novohrad. gal. Lučenec

1996

Grafika r. 1995, Starom. gal., Praha
Fenomenbarva, Gal. Hollar, Praha
Retrospektiva Trienále akvarelu, DK Bratislava
1. nový Zlínský salon, St. gal., Zlín
Malba, kresba, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
Česká litografie 90.let, Museum hl. města Praha
Vítězové soutěže grafika r. 1995, Centrum české grafiky, Praha
Umění zastaveného času, České museum výtvar. umění, Praha
Novozákonní motivy v čes. umění, Gal. moderního um. Roudnice n.L.
Bienále kresby, Plzeň
Slávnosť, 25 čs. a slov. umělců Venray, Holandsko
Bienále české grafiky, Gal. vývar. umění, Ostrava
Fragmenty, Gal. U prstenu, Praha
Art at The Office - Cita Center, Praha
Message of the sign, Cultural Fundation, Abu Dhabi
Cultural place Peking, Dillí, Ankara, Nikósie, Tel Aviv,
Bejrút, Rijád, Teherán, Manila, Tokio
Festival české kultury Vilnius, Kunsthalle, Tübingen
ExChange of Czech-lithuania and Japan
Contemporary print Exib. ,Meguro Museumof art Tokyo
Create Hamamatsu Gallery, Shizuoka
City Museum, Nagano
The Tatsuno museum of art, Nagano Yurin-Kan in Kiryu, Gunma, Japonsko
Česká grafika, Cs. kult. středisko, Haag

1997

Český plakát 60. let, Morav. gal. Brno,
Umění zastaveného času, Moravská galerie Brno
Česká grafika, České kulturní středisko Varšava III
Aukční salon výtvarníků, Karolinum, Praha
Mezi tradicí a experimentem, Muz. umění. Olomouc
Umění zastaveného času, Státní gal. výtvar. umění, Cheb
Poselství světce, kryotakatedrála sv. Václava, Olomouc
Stopa člověka, Galerie Vltavín
Hollar 80. let, Starom. radnice, Praha
Šlí párty, Galerie U prstenu, Praha
Umělecká beseda 97, Mánes Praha
Keramono, Galerie Fronta, Praha
Umělecké poklady, GVU Ostrava, Mánes, Praha
Výstava členů AVG, Museum hl. m. Praha
International Print trienale, Krakov
Colour in Graphic Art, Torun

1998

Minisalon, Královská knihovna, Brusel
Šest současných umělců z Prahy, Hotel Paříž, Praha
Dílna, Galerie Chodovská tvrz, Praha
650 let Karlovy university, Karolínum Praha
Internationale Graphic Trienale Fair centre, Norimberk
Umění východní Evropy, sbírka K. Deschlera, Statthaus Ulm
Ústecký salon 98 Galerie Pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Labyrint, II. Mezinárodní trienale grafiky, Praha
VI. Trienale akvarelu, Novohradská galeria, Lučenec
Keramono, Galerie Fronta, Praha
IV. Aukční salon výtvarníků, Karolínum, Praha
Zahrada 98, Na Koletově, Náchod
Minisalon, Pražský hrad, Praha
Dílna, Galerie Chodovská tvrz, Praha
Aktuálný akvarel, Kulturný inštitut, Bratislava
Umělecká beseda 98, Mánes, Praha
Trienale 100 měst, Kamenina, Zwiec, Rabka, Krosno

1999

Mezinárodní jubilejní výstava litografie, Galerie DAP, Warszava
Grafika roku 98, Staroměstská radnice, Praha
Mezinárodní jubilejní výstava litogrfie, Klášter dominikánů, Praha
Česká grafika, Museu dela moderna, Rio de Janeiro
Eros II, Hollar, Praha
Přírůstky sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
Festival komorní grafiky, Hollar, Praha
Zahrada 99, Na Koletově, Náchod
Intersalon 99, Dům kultury, České Budějovice
Velkoplošná malba, Konvent, Plasy
Ústecký salon 99, Galerie Pod radnicí
Norské mezinárodní trienále, Hebler Center, Habornveive
Art expo 99, Strahov, Praha
Grfaik aus der Tschechischen Republik, Kunstveirien, Coburg
Umění zrychleného času, České muzeum výtvarného umění, Praha
Museum de Arte Moderna, Rio de Janeiro
Umělecká beseda 99, Mánes, Praha

2000

Grafika roku 99, Staroměstská radnice, Praha
Ozvěny kubismu, České muzeum výtvarného umění, Praha
Via Dolorosa, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava
Velkoplošná malba, sympozium 99, Ambit strahovského kláštera, Praha
Umělecká beseda, Mánes, Praha
Současná minulost, AJK Hluboká nad Vltavou
Trienale 100 měst, Lancut, Nový Tark, Opole, Krosno, Krajkow, Noromgerk
Alfa 2000 omega, Národní dům, Smíchov, Praha
Od nádoby k soše, Novoměstská radice, Praha
Ústecký salon 2000, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Praha
Česká grafika 60let, Galerie Vojtěšská, Praha
De Kunst van Škoda, Het Foppmanshnis, Leusden
Labyrint Česká republika, Universita Mexiko City
Festival komorní grafiky, Hollar, Praha
V. aukční salon výtvarníků, Karolínum, Praha
Dva konce století, České muzeum výtvarných umění Praha
Poslední výstava XX století, galerie Mona Lisa, Olomouc
Světlo zrození, muzeum umění, Benešov
Zeitgenössische tschechische grafik, Städtische Galerie Freiburk
Současné české výtvarné umění, Dům u rytířů, Litomyšl
Graphic Constellatiom, Szczecin 2000

2001

Grafika roku 2001, Staroměstská radnice Praha
III. přehlídka českého designu, Místo očisty, NG, Veletržní palác Praha
Česká grafika, Mánes, Praha
Duchovní rozměr grafiky, Hollar, Praha
Ústecký salon 2002, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí
Český filmový plakát 20. stol, Moravská Galerie, Brno
Johanes von Nepomuk, Museum modern kunst, Passau
Johanes von Nepomuk, Kloster Aldersbach
Typický obraz, Mánes, Praha
5. salon obce architektů, Písecká brána, Praha
III. Středoevropské bienale kresby, Plzeň
Český komiks a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha

2003

Jubilanti roku, Hollar, Praha
Grafika roku 2002, Staroměstská radnice, Praha