Aleš Lamr

Aleš Lamr

Grafik, malíř

Životopis
 

Narozen 12. 6. 1943 v Olomouci

Narodil se v rodině usazené v několika generacích v Litovli. Je z rodu kamnářů a keramiků, kteří jsou v tomto oboru podnes činní.

V letech 1960-64 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, oddělení prostorového výtvarnictví v Brně, u prof. J. A. Šálka.

V letech 1964-66 mohl v době vojenské služby pracovat jako výtvarník. Potom byl krátce na Barrandově u filmu jako asistent režie.

Od roku 1968 byl registrován v tehdejším SČVU, nyní v Unii výtvarných umělců jako volný výtvarník.

Významnější cesty do ciziny uskutečnil v letech 1969 do Švédska, 1975 do Francie, 1979 do USA, potom častější cesty po západní Evropě.

Je činný také jako grafik, sochař a keramik, realizoval řadu významných prací v architektuře.