Curriculum
Zpět | Home

Výstava
 

Pavel Brunclík

Pavel Brunclík

Fotograf

Životopis
 

Narodil se 27. 10. 1950 ve Znojmě.

V roce 1974 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, v letech 1974-1980 studoval režii a scenáristiku na katedře dokumentární tvorby FAMU, na katedře fotografie absolvoval rok mimořádného studia. Po ukončení studia externě spolupracoval s ČST. Od roku 1981 pracuje jako samostatný fotograf. V letech 1985-1992 působil převážně v zahraničí (Rakousko, Itálie) a věnoval se zejména reklamě.

V tomto období vytvořil obrazovou část několika audiovizuálních programů: Palác v Kielcach, Polsko, 1985; Stroje pro 20. století, Rakousko, ČSR, 1985; Muzeum H. Sienkiewicze, Polsko, 1988; Varšavský zámek, Polsko, 1988; a další.

V posledních letech se věnuje převážně vlastním projektům.