Výstava
Zpět | Home

Soutěž - Marina Richterová 2018

Marina Richterová 2018

Podzimní melancholie, mlžné šero rán a podvečerů přímo nahrává k vyprávění dávných příběhů či přemítání nad jsoucnem i naší budoucností. Těžko najít vhodnějšího vypravěče a průvodce než Marinu Richterovou, v jejíchž kouzelných litografiích ožívají mytologické bytosti i historické osobnosti, prostupuje jimi magická symbolika.

Už samotné umístění zobrazovaných postav do kruhu u obou vystavených grafických cyklů ex libris ukazuje na to, že autorka ráda pracuje s jedním ze základních symbolů, ba přímo nejuniverzálnějším symbolem představujícím v různých náboženstvích i kulturách základ vesmíru, věčnost, nekonečný cyklus stvoření, ducha. Ani zakomponované postavy nejsou jen tak obyčejné, máme co do činění s mýtickými stvořeními, jejichž těla jsou složena z více zvířecích druhů, hlava bývá mnohdy lidská jako například u Rusalky, Sirin či Sfingy.

Vzhledem k tomu, že Marina Richterová neponechá během realizace námětu nic náhodě, navíc je zejména ve východním učení jako doma, můžeme si být jisti, že každá perla, sluneční paprsek, kvítek či zvíře mají v její grafice své opodstatnění v rámci symboliky. A i když následným studiem a praxí upozadila vliv nejprve vystudovaného oboru ikony, v jejím rukopisu je tato stopa nadále patrná právě ve způsobu užití symbolických prvků, zdobnosti i tím, že se nebojí použít zlatavé tóny. Současně nechává do inspirace promlouvat renesanční mistry.

Marina Richterová zároveň svou fantazii nebrzdí, nesešněrovává významovými prvky, ale naopak vnáší do litografií i jistou pohádkovost a poetičnost. Křehká nevinnost a bezbrannost je v nich chráněna jak pomocí nadpřirozených vlastností, tak z pozice síly. Ta je zase ovládána chytrostí a vynalézavostí. Jednou je síla bájného zvířete využita pro ochranu spánku nemluvněte, jindy si neméně silné zvíře osedlává a krotí drobná dívenka.

Jako námětovou odbočku můžeme vnímat půvabné žánrové grafiky dámy hrající si s kočkou, z přírodních motivů motýly slétající se na květ kamélie, zvídavou rosničku či chameleóna, který si dle výrazu o divácích myslí své, a z jiné, poněkud naturalističtější oblasti, pak akt s punčoškami. O pečlivější prozkoumání si říká autoportrét v historicky laděném oděvu, který působí jako vytvořený různými výtvarnými technikami. A nejen on, zběžný netrpělivý pohled neumožní odhalit všechny libůstky, kterými své grafiky autorka doslova vyšperkovává, nepřehlédnout, že co nám jimi chce doopravdy sdělit.

Zuzana Ottová
listopad 2018

Obrázky jsou na stránce uloženy ve třech velikostech.
Copyright 2018 ArtForum / ICZ a.s.
Veškerá práva vyhrazena.