Výstava
Zpět | Home

Adolf Born 1997-2016

Poslední letošní výstava je připomínkou, že uběhlo již pět let, co ateliér jednoho z nejpracovitějších malířů a grafiků náhle ztichl a osiřel. Naštěstí nám tu Adolf Born zanechal svou svébytnou Zemi Nezemi plnou satyry a nadsázky, k jejímuž vstupu opravňuje pouze smysl pro humor. Nahlédnout do ní může sice každý, ale jen tomu, kdo se nezdráhá nasadit úsměv, umožní odhalit nejednu rafinovanou finesu.

Svět reálných postav se tu prolíná s říší roztodivných mutantů. Slovutné osobnosti se musely smířit s tím, že si z nich Adolf Born trochu střílí, na oplátku jim dal ochutnat nepoznaného, a to vždy tak, aniž by utrpěl majestát pomazaných hlav či důstojnost vzdělancova, když zčeřil až příliš poklidné vody akademických životů. Jiným pomohl uskutečnit nečekané objevy, ať už na poli přírodovědném, či na zámořských plavbách, cestách napříč džunglí i pouští, vytvořit odvážná umělecká díla, která dosud čekají na odhalení, anebo postavy z obrazů oživil, aby malířům zpříjemnily jejich samotářskou práci.

Našly se ovšem i případy, kdy složil své zbraně a nechal se vést skutečnými dobrodružstvími některých svých nekonformních modelů. Nač se také pouštět do souboje nápadů s Moli?rem, nač pro Jindřicha VIII. hledat atraktivní společnost, když ji zastane sexteto jeho odložených žen, proč vymýšlet umístěnku pro Toulouse-Lautreca, když Moulin Rouge je světem sám pro sebe. Stačí přenést tyto opravdové zážitky na litografický kámen, rycí destičku a jen prostor okolo hlavního aktéra náležitě vyšperkovat.

Náměty čerpal Adolf Born ze svých oblíbených destinací i historických období. Nejblíže měl, jak je všeobecně známo, k Rakousku-Uhersku, ale choval velké sympatie i k jeho úhlavnímu nepříteli Turecku a jeho panovníkům. Také rozverné Řecko, kde je možné snad všechno, patřilo k oněm vyznamenaným autorovou tvůrčí přízní. Opomenout by náš zrak ale neměl ani stylizaci některých děl do malířských stylů různých historických období nebo kultur, jak je dobře patrné na Gejše na procházce s psíky či zmiňovaném Moli?rovi připravujícím představení pro Krále Slunce.

V době, kdy mnozí z nás cestují maximálně prstem po mapě, berme rozvernou výstavu jako Bornův vzkaz, že pozoruhodná dobrodružství můžeme zažívat ve své hlavě, jakmile opustíme vyježděné koleje denního stereotypu. Do nového roku si pak navzájem popřejme, abychom se znovu na sebe volně usmívali a všechny potvory a kreatury zmizely do světa pohádek, kam odjakživa patří. Ale nestačí si jenom přát, je třeba tomu napomoci. Adolf Born by na to měl zajisté recept, jenž by ochotně dal do pléna, nebo by svůj návrh spodobnil pro něj tím nejtypičtějším způsobem, prostě by ho nakreslil.

Zuzana Ottová
prosinec 2021

Obrázky jsou na stránce uloženy ve třech velikostech.
Copyright 2021 ArtForum / ICZ a.s.
Veškerá práva vyhrazena.