Vladimir Kopecky

Vladimir Kopecky

Glass art, painting

Bibliography
 


1961 J. Kaplický, Vlad. Kopecký, Tvar, č. 3
1989 K. Suda: V. Kopecký a I. Mareš, úvod výstavního katalogu, Essen
D. Klein, Glass: A Contemporary Art, New York, Rizzoli
1990 H. Ricke, New Glass in Europe, Verlag Handwerk, Düsseldorf
S. Petrová, úvod výstavního katalogu Vlad. Kopeckého, AZABU Museum, Tokyo
1993 All aboute Glass, SPADEM, Paris - SPDA, Tokyo
K. Suda, Vlad. Kopecký Opposing Czech Forces, Glass Review, 1993, No.53.