Adolf Born

Adolf Born

Printing, painting, illustrations

Articles and reviews
 


1960 Fiala, V.: Z prazskych vystav. Vytvarna prace, c. 18, str. 9
1964 Hlavacek, L.: Soucasna ceska grafika. Nakladatelstvi cs. vytvarnych umelcu, Prague
1978 Hlavacek, L.: Soucasna grafika II. Odeon, Prague
1981 Marco, J.: O grafice. Mlada fronta, Prague
Dvorak, J.: Adolf Born, umelec raje s humorem Scena, c. 15-16, str.9
1982 Holesovsky, F.: Glosy k vyvoji ceske ilustrace pro deti. Albatros, Prague
1984 Stehlikova, B.: Cesty ceske ilustrace v knize pro deti a mladez, Albatros, Prague
Stehlikova, B.: Ilustrace. Odeon, Prague
Ceskoslovenska encyklopedie I, str. 520-521. Academia, Prague
1988 Stehlikova, B.: Adolf Born. Odeon, Prague
Vencl, S.-Pultr, F.Prilezitostna grafika A.Borna. Zprava Spolku sberatelu a pratel exlibris, c.3, str.12-16
1989 Holesovsky, F.: Cesti ilustratori v soucasne knize pro deti a mladez. Albatros, Prague (str.37-40)
1990 Born, A.: Mym narodum, Lyra Pragensis, Prague
Pos, J.: Vytvarnici animovaneho filmu. Odeon, Prague
1991 Kdo je kdo 91/92, Ceska republika, I, str. 72. Nakladatelstvi Kdo je kdo, Prague
Macourek, M.: Hovory s Bornem. Lyra Pragensis Prague
1992 Ceskoslovensky biograficky slovnik, str. 59. Encyklopedicky institut CSAV, Prague
1994 Kdo je kdo v Ceske republice 94/95, str. 54. Modry jezdec, Prague
1995 Malina, J.(edit.).: Adolf Born. Universitas Masarykiana - edice osobnosti, Brno