Emanuel Ranny

Emanuel Ranny

Printing and painting

Group exhibitions
1972 III. výtvarná Třebíč - Zámek, Třebíč
1975 IV. výtvarná Třebíč - JKP, Třebíč
1978 Současná tvorba na Vysočině - Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
1981 Výtvarná tvorba na Vysočině - Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
1983

Moravská grafika - Dům umění, Brno
IV. trienále exlibris, Chrudim

1984 IV. trienále exlibris - Galerie D, Praha
1985

Přehlídka československého výtvarného umění, Praha
Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Brno
Výtvarníci Vysočiny - Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Žeň československého exlibris - Galerie na Mostě, Hradec Králové
Třebíčtí výtvarníci - Výstavní síň OKS, Třebíč

1986

Grafiek uit Moravia - Sociaal - cultureel centrum, Numansdorp, Holandsko Žeň československého exlibris-Galerie na Mostě, Hradec Králové
Trienále českého exlibris, Chrudim

1987 Výstava členů SČVU - Dům umění, Brno
Z tvorby třebíčských výtvarníků - Malovaný dům, Třebíč
1988 Současné české exlibris - Galerie D, Praha
1989

Současná česká grafika - Mánes, Praha
Moravská grafika - Dům umění, Brno
Přehlídka českého exlibris, Chrudim

1990

Současná česká kniha - Mánes, Praha
Česká grafika - Gallery Bel Air, Los Angeles, U.S.A.

1991

Hosté Hollara - Galerie Hollar, Praha
Magie přírody - Centrum české grafiky, Praha
Sdružení Q - Dům umění, Brno
Grafika - Galerie Hollar, Praha
Sdružení Q - Galerie města Blanska, Blansko
Sdružení Q - Záhorská galéria, Senica
Grafika členů SČUG HOLLAR - Galerie výtvarného umění, Kladno
Sdružení českých umělců grafiků Hollar - Galerie Praha, Bratislava

1992

Černobílá krajina - Státní galerie, Zlín
Sdružení českých umělců grafiků Hollar - Mánes, Praha
Česká grafika a plastika - Karolinum, Praha
Společný letní atelier - Středoevropská galerie, Praha
Česká a slovenská grafika - Československé kulturní centrum, Varšava, Polsko
Černobílá krajina - Dům umění, Brno
Současná česká grafika - Československé kulturní centrum, Berlín, Německo

1993 Sdružení Q - Dům umění, České Budějovice
1994 Nejkrásnější české knihy roku 1993 - Památník národního písemnictví, Praha
1996

Komorní grafika - Galerie Hollar, Praha
Bienále kresby, Plzeň
Bienále české grafiky, Ostrava
Kniha Q - Dům pánů z Fanalu, Brno

1997

Sdružení Q - Werkstattgalerie, Heidelberg, Německo
Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR - Staroměstská radnice, Praha
Salon Sdružení Q - Galerie města Blanska, Blansko
Šlí party - Galerie U prstenu, Praha
3. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha
3. Festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha

1998

Jubilanti - Galerie Hollar, Praha
Grafika roku - Staroměstská radnice, Praha
Zeitgenösische Grafische Kunst aus Tschechien - Goethe Institut, Staufen, Německo
Krajina a prostor - Galerie Hollar, Praha
Čeští výtvarní umělci Univerzitě Karlově - Karolinum, Praha
4. Festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha
Přehlídka české grafiky, Ostrava
4. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha

1999

Grafika roku - Staroměstská radnice, Praha
Současná česká ilustrace - Galerie Hollar, Praha
V. Festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha

2000

Grafika roku - Staroměstská radnice, Praha
Nejkrásnější české knihy roku 1999 - Památník národního písemnictví, Praha
My, Markomani - Muzeum Vysočiny, Třebíč
VI. festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha
5. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha

2001

Zeitgenössische tschechische Grafik - Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg i. B., Německo
Grafika roku - Staroměstská radnice, Praha
Výtvarná Vysočina - Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Grafické vinobraní - Galerie Hollar, Praha
Bienále drobné grafiky GRAFIX 2001 - Městské muzeum a galerie, Břeclav
VII. festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha

2002

Grafika roku - Staroměstská radnice, Praha
Výtvarná Vysočina - Západomoravské muzeum, Třebíč
Česká grafika - Galerie Mánes, Praha
6. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha
Umění čtyř nápojů - Památník národního písemnictví, Praha
Festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha
X. Trienále ex libris, Chrudim

2003

Jubilanti Hollaru - Galerie Hollar, Praha
Současné české exlibris - Galerie Duha, Prostějov
Nadace Hollar - Karolinum, Praha
Současná česká grafika /SČUG Hollar/ - Jihočeské muzeum, České Budějovice
9. festival komorní grafiky - Galerie Hollar, Praha
Sdružení Q - Galerie U dobrého pastýře, Brno
Longe de Perto / Sdružení Q/ - Museo da Aqua, Lisabon, Portugalsko

2004

Daleko blízko /Sdužení Q/ - Galeria Geraldes da Silva, Porto, Portugalsko
České dny - Peking, Čína
Komorní grafika - Galerie HOLLAR, Praha
7. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha
Nadace HOLLAR - Oblastní galerie, Liberec

2005

Grafika roku - Clam-Gallasův palác, Praha
Grafické techniky - Galerie HOLLAR, Praha

2006

Festival komorní grafiky - Galerie HOLLAR, Praha
8. Aukční salon výtvarníků - Karolinum, Praha
Grafické techniky - Městský palác TEMPL, Mladá Boleslav
Výběr z grafického díla - Galerie MIRO v kostele sv. Rocha, Praha
Grafika roku - Clam-Galassův palác, Praha

2007

Pocta Václavu Hollarovi - Clam-Galassův palác ,Praha
Grafika roku - Clam-Galassův palác, Praha

2008

Jubilanti Hollaru - Galerie HOLLAR, Praha
Grafika roku - Clam-Galassův palác, Praha
Moravská bibliofilie po roce 1989 - Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad